Het Taalkwartier

Corrigeren - Redigeren - Tekstontwerp

Wie wij zijn

Vier mensen met een voorliefde voor taal. Elk met hun eigen kwaliteiten op gebied van taal en tekst. Spelend met taal in al haar facetten.
Wij corrigeren, redigeren en schrijven teksten voor allerhande doeleinden.

KEES wordt regelmatig benaderd voor correctie- en redigeerwerkzaamheden en heeft mede daardoor een zesde zintuig ontwikkeld voor schrijf- en stijlfouten.
Hij is jarenlang betrokken geweest bij het schrijverscollectief Epe waar elk ingebracht stuk kritisch werd beoordeeld en becommentarieerd. Als freelance verslaggever bij de Stentor heeft hij daarnaast mogen ruiken aan de journalistieke kant van het schrijversvak.
Met een achtergrond als grafisch vormgeefster vindt LEONTIEN haar uitdaging in het samenbrengen van tekst en beeld.
Als communicatiemedewerkster ontfermt ze zich over het onderhouden van contact met klanten, het opstellen van brieven, schrijft ze teksten voor diverse tijdschriften en is ze actief met het profileren van bedrijven via sociale media.
In deze werkzaamheden ervaart ze dagelijks de kracht van taal als middel om visie, concept en imago over te brengen.
ERWIN is afkomstig uit de financiële dienstverlening.
Hij is pensioenconsultant en heeft in die hoedanigheid al veel ervaring opgedaan op het gebied van taal en communicatie.
Zo ontwerpt hij teksten voor communicatietrajecten, verzorgt hij de beantwoording van klachten en controleert hij uitgaande stukken zoals brieven, offertes en websiteteksten. In een aantal projecten is hij daarnaast verantwoordelijk geweest voor de communicatie. Erwin stelt alles in het werk om de veelal ingewikkelde problematiek begrijpelijk en inzichtelijk te maken voor de klant. Hij is daardoor zeer bekwaam in het 'vertalen' van complexe materie naar het kennisniveau van de lezer.
Als studente orthopedagogiek beschikt DANIËLLE over een groot inlevingsvermogen en oog voor detail. In contact met kinderen en volwassenen is zij in staat tussen de regels door te lezen en te achterhalen wat er achter de oppervlakkige communicatie schuilgaat. Door deze kwaliteiten kan Daniëlle teksten een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer meegeven.