Het Taalkwartier

Corrigeren - Redigeren - Tekstontwerp

Redigeren

De inhoud van uw tekst is goed, maar u twijfelt. Komt de toegevoegde waarde
van uw bedrijf wel voldoende naar boven? Weten uw klanten wat zij van u kunnen verwachten? Is het helder wat u van hén verwacht? Vragen die van essentieel belang zijn voor effectieve communicatie.

Graag biedt Het Taalkwartier u de helpende hand. Bij het redigeren geven wij uw tekst net dat beetje extra. Wij controleren de leesbaarheid, de opbouw van uw tekst en kijken of de doelgroep nog beter kan worden aangesproken.
Dat kan betekenen dat wij alinea’s omdraaien, zinnen herschrijven of verwijderen zonder uw tekst geweld aan te doen. Zo zorgen we ervoor dat uw boodschap op zijn sterkst naar voren komt.